هنر ادبیات

دعوت به همکاری وتبادل افکار

 

بدین وسیله ازدوستداران هنرواندیشه ،علی الخصوص همکاران و دانش آموزان مقیم کشورقطر دعوت به همکاری به عمل می آید.

باحضورسرسبزتان به بوستان کوچک ماطراوت بخشیدتا مراسلات علمی وهنری شما به نام زیبایتان درهمین وبلاگ منتشرشود.

درضمن دانش آموزان عزیز سؤالات درسی خودرادراوقات مقتضی به آدرس ذیل بفرستندوپاسخ خودرادراسرع وقت دریافت نمایند.

نوشته های خودرابه آدرس زیرارسال فرمایید

 

darbaharestan@yahoo.com

 

 

 

Blissful Lily Mix with Vase