هنر ادبیات

سخنان وتصاویر اندیشمندان

ارسالی از سیماخلیلی

عیسی مسیح فرمود:


   هرگاه به جشن عروسی دعوت می شوید بالای مجلس بنشینید زیرا ممکن است مهمانی  

 

مهمترازشما بیاید وصاحب خانه از شما بخواهد که جایتان را به او بدهید .آنگاه باید با

 

شرمساری برخیزید ودر پایین مجلس بنشینید.پس اوّل پایین مجلس بنشینید تاوقتی صاحب

 

خانه شما را آنجا بیند بیاید و شما را بالا ببرد.آنگاه درحضور مهمانان سربلند خواهید شد.

 

     زیرا هر که بکوشد خود را بزرگ جلوه دهد خوار خواهد شد اما کسی که خود را

 

فروتن سازد سربلند خواهد گردید.

 

...................................................................................................

 

                           فروتنی یعنی داشتن چیزی و بازگو نکردن آن

************************************************************************** 

ملاصدرا می گوید:

 


خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان
               اما به قدر
فهم تو کوچک می شود
                           و به قدر نیاز تو فرود می
آید
                              و به قدر آرزوی تو گسترده می
شود
                                   و به قدر ایمان تو کارگشا می
شود
یتیمان را پدر می شود و مادر
محتاجان برادری را برادر می شود
عقیمان
را طفل می شود
ناامیدان را امید می شود
گم گشتگان را راه می شود
در تاریکی
ماندگان را نور می شود
رزمندگان را شمشیر می شود
پیران را عصا می
شود
محتاجان به عشق را عشق می شود
خداوند همه چیز می شود همه کس را
...
به
شرط اعتقاد
   به شرط پاکی دل
      به شرط طهارت روح
        به شرط
پرهیز از معامله با ابلیس
بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا
   و
مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف
     و زبان هایتان را از هر گفتار
ناپاک
       و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار
          و بپرهیزید از
ناجوانمردی ها، ناراستی ها، نامردمی ها...
چنین کنید تا ببینید چگونه بر سفره
شما با کاسه ای خوراک و تکه ای نان می نشیند
در دکان شما کفه های ترازویتان را
میزان می کند
و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می
خواند

                                                                               ارسالی ازلیلا لطفی

مهاتما گاندی mahatma gandi


" خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را " . گاندی

ارد بزرگ   Great Orod
" نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می داند ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد " . ارد بزرگ

Emrson  امرسون
" بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند" . امرسون

Einstein  آلبرت انیشتن
" از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش" . آلبرت انیشتن

دالایی لاما  Dalai Lama
" برای اداره کردن خویش ، از سرت استفاده کن . برای اداره کردن دیگران ، از قلبت " . دالایی لاما

چخوف  chekhov
" خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم" . آنتوان چخوف

بودا  buddha
" اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست" . بودا

الگساندر گراهام بل  Alexander_Graham_Bell.jpg
" تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند " . الکساندر گراهام بل


" تاجیکان از خلقی اند که روشنفکران آنها شاعران بزرگی چون فردوسی را به جهان آورده اند و بی سبب نیست که تاجیکان سنتهای فرهنگی خود را از او می آورند " . استالین


" ناخود آگاه، هریک از ما ، از نامیرایی خود یقین دارد " . فروید


" همه چیز پول است و انسان پیش از آنکه به سیاست ، علم ، هنر ، دین و... بپردازد؛ باید بخورد ... " . کارل مارکس


" مادام که افراد فرانگیرند در پس هر یک از جملات، اظهارات و وعده و وعیدهای اخلاقی، دینی، سیاسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند، در سیاست همواره قربانی ِ سفیهانه ﻰ فریب و خودفریبی بوده و خواهند بود " . لنین


" لازم نیست گوش کنید، فقط منتظر شوید . حتی لازم نیست منتظر شوید ، فقط بیاموزید آرام و ساکن و تنها باشید. جهان آزادانه خود را به شما پیشکش خواهد کرد تا نقاب از چهره‌اش بردارید انتخاب دیگری ندارد؛ مسرور به پای شما در خواهد غلطید " . فرانتس کافکا


انگلس  Engels
" تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است " . انگلس

 

8:45 AM

 (نظر بدهید.)  


 

ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسی

دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم  باید مانند راز گفت . فردوسی خردمند

 چنین گفت رستم به اسفندیار   که کردار ماند ز ما یادگار . فردوسی خردمند


 

ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسی

اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید . نادر شاه افشار

 خردمندان و دانشمندان  سرزمینم ، آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما ، اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود  . نادر شاه افشار

 

ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسی


آرزو ریشۀ حیات ماست . اگرچه این ریشه حیات ما را به تدریج می سوزاند . ولی همین ریشه مایۀ زندگی است . نیچه


شاید من بهتر می دانم که چرا بشر تنها حیوانی است که می خندد.تنها انسان است که به شدت رنج می برد و مجبور است خنده را بیافریند.  نیچه

 

ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسی


برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش . اُرد بزرگ


آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها (اقیانوسها) به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟ اُرد بزرگ
 

ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسی


دوست بدارید لیکن عشق را به زنجیر بدل نکنید . جبران خلیل جبران


حیات درختان در بخشش میوه است . آنها می بخشند تا زنده بمانند ، زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند. جبران خلیل جبران

 

ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسی


مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند . گوته


زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است . گوته

 

ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسی


مهم ترین کار ما این نیست که ببینیم در دور دستهای مبهم و ناپیدا چه چیز هایی و جود دارد . کار ما این است که به آنچه آشکارا در پیش رو داریم بپردازیم . وینستون چرچیل

 خوردن کلمات مرا به سوء هاضمه دچار نکرده است . وینستون چرچیل

 

ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسی

مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید. جرج برنارد شاو

انقلاب ستمدیدگان را آزاد نمی کند تنها استثمارگران را عوض می کند. برنارد شاو 
 

ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسی


فرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت. تولستوی


همه می‌خواهند بشریت را عوض کنند ، دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند. تولستوی

 

ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسی


هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقا داشته ایم و حالا داریم .پاستور

 
تمدن، تنها زاییده اقتصاد برتر نیست، در هنر و ادب و اخلاق هم باید متمدن بود و برتری داشت. لویی پاستور

 

ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسی


اهمیتی ندارد که از کجا آمده اید ، مهم این است که به کجا می روید  . برایان تریسی
      
داشتن اهداف  روشن و از پیش تعیین شده برای پیش رفت و موفقیت مطلقا ضروری است . برایان تریسی